OINARRIAK

1. – IKUSKA Pasaiako Film Laburren 23. Erakustaldia 2021ko azaroaren 13aren eta 20ren artea egingo da Pasaian (Gipuzkoa).

2. – Edozein pertsonak parte har dezake, berdin da nongoa den (antolakuntzari lotutakoak izan ezik), edota pertsona juridikoek legez eraturik. Nolanahi ere, 18 urtetik gora badituzte. IKUSKAk ez die inskripzio tasarik kobratuko parte hartzen duten film laburrei.

3. – Aurkezten diren filmak 2020ko urtarrilaren 1etik hona egindakoak izan behar dute, eta iraupenaren aldetik gehienez 20 minutu iraun behar dute.

4. Gaia eta generoa libreak izango dira. Filmak mutuak nahiz soinudunak izan daitezke.

5. – Elkarrizketei dagokienez, lanak edozein hizkuntzatan aurkeztu ahalko dira, honako puntu hauek kontuan harturik:

a) Inskribatze eta aurretiazko aukeraketa fasean, elkarrizketak euskaraz edo gaztelaniaz ez badaude, azpitituluak izan beharko dituzte euskaraz edo gaztelaniaz, edo bestela ingelesez edo frantsesez.

b) Behin betiko aukeraketa egiteko orduan, film laburra euskarazkoa edo gaztelaniazkoa ez balitz, aukeratuak izateko AZPITITULURIK GABEKO kopia bat aurkeztu beharko da, eta elkarrizketen zerrenda bat gaztelaniaz edo ingelesez azpitituluak ezartzeko.

6. – Inskripzioak 2021ko abuztuaren 31 arte bakarrik jasoko dira (egun hori barne).

7. – Film laburrak online bidezko plataformak erabiliz bidaliko dira, http://www.ikuska.info/www.ikuska.eus webetik, eta plataformek berek eskaintzen dituzten inskripzio fitxak beteta. Parte-hartzaileen erantzukizuna da aipatutako online plataformak erabilita parte-hartzeak zer gastu dakarren jakitea, eta gastu horiek beren gain hartzea.
Jaialdiaren webean dagoen inprimakia bete eta bidalita ere parte har daiteke. Esteka bat erantsiko da film laburra bistaratzeko eta/edo Vimeo, Wetransfer, Drive, Dropbox eta abarretik deskargatzeko.

8. – Horretarako izendatuko den batzorde batek aurkeztutako lanetatik hautaketa egingo du, eta erabakiko du zein lanek parte hartuko duten Lehiaketako Sekzio Ofizialean, eta zeinek parte hartuko duten erakustaldiko sekzio paraleloetan. Sekzio paraleloei dagokienez, Erakustaldiaren antolakuntzak hautatuei parte hartzeko eskatuko die, eta haiek aukera dute ezezkoa emateko gonbidapenari eta baimenik ez emateko emanaldirako. Prozedura hori Mintzagun sekziorako ere aplikatuko da (ikus 9. puntua). Jaialdiak inskribatu diren guztiei jakinaraziko die Hautaketa Batzordearen erabakia. Era berean hautatuei partaidetzaren xehetasunen berri emango die: emanaldiaren data eta ordua, eta beharrezkoa izanez gero, kalitateko kopia bat eskatuko da, etab.

9.Euskarazko film labur onenari ematen zaion MINTZAGUN saria emanaldi berezi baten barruan emango da, eta hura ikusleen botoek erabakiko dute, eta ikusleak Gipuzkoako Oarsoaldea eskualdeko euskaltegietako ikasleak izango dira. Saria izango da film labur irabazleak aukera izango duela bere lana euskaltegietan erakusteko, gutxienez sei emanaldi egiteko, eta emanaldi bakoitzeko 100 euro kobratuko du.

10. – Sekzio Ofizialeko Epaimahaiko kideak antolatzaileek izendatuko dituzte. Eta epaimahai horrek erabakiko du zein diren sari irabazleak. Gazteen Saria antolakuntzak izendatuko duen gazteen epaimahai batek emango du, eta Sekzio Ofizialeko film labur bat aukeratuko du. Bi kasuetan erabakiak apelaezinak izango dira, eta Erakustaldiaren amaiera-ekitaldian emango dira jakitera. Epaimahaiek sariak eman gabe utz ditzakete.

11. Saritutako lanek trofeoa eta diru-saria jasoko dituzte. Sarien zenbatekoak hauek dira:
IKUSKA 2020ko film labur onenari: 1.200 €
Zuzendari onenari: 600 €.
Gizonezko Antzezlerik onenari: 500 €.
Emakumezko Antzezlerik onenari: 500 €
Epaimahaiaren Sari Berezia: 500 €
Ikusleen Saria: 500 €.
Gazteen Saria: 500 €.
MINTZAGUN Saria: 600 €

12. – Garaikurrak Itxiera Ekitaldian emango dira, eta lehenetsiko dira sariren bat emanik itxiera ekitaldira joaten direnak. Sariaren titularrak ekitaldira joaterik ez balu, hark izendatutakoari emango litzaioke. Inoiz ez dira garaikurrak postaz bidaliko.
 
13. – Film labur onenari emango zaion diru-saria, Ikusleen Saria eta Gazteen Saria, film laburraren inskripzio orrian ageri den pertsona fisikoari edo enpresa juridikoari emango zaizkio. Epaimahaiaren sari bereziarekin ere halaxe egingo da, baldin eta sari hori pertsona bati eman beharrean, film labur bati ematen bazaio. Antolakuntzak bere gain hartuko ditu (ahal duen neurrian) Amaierako Ekitaldira joaten diren sarituen garraio eta ostatu gastuak. Sari guztiak erakustaldia bukatu ondoren ordainduko dira, banku-transferentzien bitartez. Sariei indarreko legediak eskatzen dituen zerga-atxikipenak ezarriko zaizkie.

14. – IKUSKAren antolakuntzak zainduko du emanaldietarako kopiak aukerakoenak izan daitezen, ahal den kalitate handienekoak. Hautatzen diren lanen egileek edota ekoizleek IKUSKA 2021ko antolatzaileei baimena emango diete filmen zati batzuk hedabideetan agertzeko, helburu komertzialik gabe. Gehienez ere minutu bateko zatiak izango dira, edo film laburrak duen iraupenaren %10ekoak. Era berean, inskripzio fitxan ageri diren datu tekniko eta artistikoak (titulua, iraupena, zuzendaria…) erakustaldiari buruzko argitalpenetan sartuko dira. Hautaketarako bidaltzen diren kopiak erakustaldiaren artxiboan gordeko dira.

15. – Hautatutako film laburrak erakustalditik kanpo proiektatu ahalko dira, film horien sustapenerako emanaldietan edota herriko elkarteekin batera antolatzen diren jardueretan: gazteria, emakumea, hezkuntza eta beste hainbat arloei lotutako jardueretan. Emanaldi horiek doakoak izango dira, eta dirua irabazteko asmorik gabeak, eta horretarako emanaldi-eskubideen jabeei baimena eskatuko zaie, eta haiek aukera izango dute emanaldirako baimena ukatzeko.

16. Film laburra aurkezten duen pertsonak, enpresak, baltzuak edo bestek, ziur egon behar du horretarako baimena duela, eta IKUSKA 2021an parte hartzeak ez dituela kaltetzen hirugarrengoen eskubideak (babesleak eta abar). Gainera, antolatzaileak sor litezkeen lege erantzukizunetatik salbuetsiko dituzte.

17. – Antolatzaileek oinarri hauek aldatzeko, edozein gorabehera konpontzeko, edo lehiaketa bertan behera uzteko eskubidea dute. Hala erabakiz gero, parte-hartzaileei horren berri emango zaie.

18. – Film laburren XXIII. Erakustaldi honetan izena emateak oinarri hauek guztiz onartzen direla esan nahi du.